Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wat is een grafisch ontwerp?
Grafisch ontwerpen is het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media, met als doel om mensen iets mee te delen. Dit vereist de inzet van zowel artistieke als technische vaardigheden. Bij het grafisch ontwerp wordt zowel visuele expressie als creativiteit nagestreefd in de presentatie van tekst en afbeeldingen.

De praktijk van grafisch ontwerpen strekt zich tegenwoordig uit van het traditionele drukwerk tot de moderne computer, de interactieve media en multimedia.
Het primaire gereedschap van het grafisch ontwerp blijft de creatieve geest. Kritisch, objectiverend en analytisch denken zijn vereist in de vele vormen van het ontwerp.

Wat ontwerpen we allemaal?
Hieronder een opsomming van wat we onder andere Grafisch ontwerpen;
logoʼs, huisstijlen, brochures, folders, jaarverslagen, flyers, uitnodigingen, advertenties, posters, verpakkingen, websites, digitale nieuwsbrieven, outlook briefpapier, email- templates, digitale visitekaartjes, bouwborden en nog veel meer.

Hoelang duurt een grafisch proces?
De doorlooptijd van een grafisch ontwerp is uiteraard afhankelijk van de complexiteit van een opdracht. De doorlooptijd van bijvoorbeeld de ontwikkeling van een huisstijl varieert van 3 tot 8 weken. Opdrachten zoals het grafisch ontwerp van een advertentie of een poster binnen een reeds bestaande huisstijl kunnen we vaak binnen een paar dagen realiseren. Vaak wordt er bij complexe opdrachten een planning gemaakt die bestaat uit de volgende stadia:

Conceptfase: bestaat uit de briefing, brainstormen, onderzoek en schetsen
Ontwerpfase: het grafisch ontwerp, teksten schrijven, beeldredactie en dtp.
Bij het grafisch ontwerp van een logo werken we volgens de volgende methode;
eerste gesprek: Hierin vertelt de klant en stellen we vragen. Wat moet het logo uitstalen, wat is de doelgroep, wat wil de klant bereiken etc. Met deze informatie gaan we aan de slag.
Tweede gesprek: Hierin laten we 3 verschillende grafische ontwerpen van logoʼs zien. Die worden besproken en er wordt een keuze gemaakt voor één grafisch ontwerp. het gekozen logo wordt desgewenst aangepast en verder uitgewerkt.
Laatste gesprek: Hierin worden de puntjes op de i gezet. Wij verwerken de laatste opmerkingen en het definitieve logo wordt vervolgens opgestuurd in verschillende bestandsformaten.
Vervolgens verzorgen we het grafisch ontwerp van een huisstijl.

Is een grafisch ontwerp duur?
Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Grafisch ontwerpen is een creatief proces, uitgevoerd door specialisten. Dit kost tijd en daar staat een vergoeding tegenover.
Daartegenover staat dat een goed uitgevoerd grafisch ontwerp ook geld kan opleveren middels meer naamsbekendheid, beter imago of een hogere verkoop. Wanneer duidelijk is wat de werkzaamheden zijn kunnen we een gerichte prijsopgave maken.

Wie heeft de rechten van het grafisch ontwerp?
Na een afgerond grafisch ontwerp proces (en na betaling van de factuur) is de opdrachtgever eigenaar van het grafisch ontwerp. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever onbeperkt gebruikersrecht heeft. De auteursrechten blijven eigendom van Graphic Design. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever het grafisch ontwerp niet zonder toestemming kan veranderen of doorverkopen. Meer informatie hierover staat in onze algemene leveringsvoorwaarden.

Kan Graphic Design ook drukwerk verzorgen?
Uiteraard. We kunnen alles uit handen nemen. We hebben goede contacten met verschillende drukkerijen en houden deze scherp zodat we altijd het mooiste drukwerk kunnen leveren voor een juiste prijs.

Kan ik vrijblijvend een offerte aanvragen?
Ja hoor, een offerte verplicht tot niks. U kunt het contactformulier invullen met uw wensen of de telefoon pakken. We horen het graag.